“ความช่วยเหลือ” จากบางสิ่งที่บอกไม่ได้ว่าคืออะไร

ในตอนท้ายของบทนี้ผมมีเรื่องสนุกสนุกจะเล่าให้ฟังครับ คนท […]

การไม่มีเงินคือสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณมี”ความเชื่อ”ที่ผิด

หากตอนนี้คุณกำลังเดือดร้อนกังวลหรือวุ่นวายใจเพราะเรื่อง […]

เมื่อเลิกฝืนตัวเอง”ความช่วยเหลือ” จากคนอื่นจะเข้ามา

ตราบใดที่ยังใช้ความพยายามคุณจะไม่มีวันมั่งคั่งเพราะยิ่ง […]