จงคิดว่าการภารกิจศาลเจ้าเป็นภารกิจเหมือนกับการบิณฑบาต

ผมขอเล่าย้อนกลับไปถึงสาเหตุที่ผมแนะนำให้คุณทำภารกิจศาลเ […]

ตัดสินใจ “ทำ” สิ่งที่ตัวเองอยากทำโดยไม่ต้องรอให้มีเงินก่อน

คนเรามีความปรารถนาแตกต่างกันไปเช่นอยากทำหรืออยากเรียนอะ […]

เลิกทำตามความต้องการของลูกค้าแล้วเปลี่ยนมาทำตามความต้องการของตัวเอง

ก่อนหน้านี้ผมทำงานโดยพยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้าใ […]