เลิกทำตามความต้องการของลูกค้าแล้วเปลี่ยนมาทำตามความต้องการของตัวเอง

ก่อนหน้านี้ผมทำงานโดยพยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้าใ […]